รับพัฒนาระบบงาน โปรแกรมบริหารจัดการต่างๆในองค์กร ในรูปแบบโปรแกรมคอมฯ เว็บ และโมบายแอพฯ
ทำความรู้จักกับบุญทิ้ง | 083-819-8103

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

“ปัจจุบันบริษัท ได้ดําเนินงานในธุรกิจ อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง มานานกว่า 40 ปี ครอบคลุมโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่โครงการขนาดกลาง จนถึงโครงการก่อสร้างที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ และครบวงจร ซึ่งบางโครงการ ต้องการอาศัยความชํานาญ และเทคโนโลยีสูง โดยบริษัทมีผลงาน ที่เป็นที่ยอมรับทั้งใน ด้าน คุณภาพของงานที่ดี และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (MASCI)”

ผลงานอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน

ตัวอย่างผลงานบางส่วนอื่นๆที่เราเคยพัฒนา


Alternate Text