รับพัฒนาระบบงาน โปรแกรมบริหารจัดการต่างๆในองค์กร ในรูปแบบโปรแกรมคอมฯ เว็บ และโมบายแอพฯ
ทำความรู้จักกับบุญทิ้ง | 083-819-8103

เทศบาลเมืองบางแม่นาง - ระบบและแอปพลิเคชัน เรียกดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดของเทศบาล

ผู้ใช้งาน (End user)

เทศบาลเมืองบางแม่นาง

แพลทฟอร์ม

Web & Mobile

ภาษาหลักโปรแกรม

Node.js ,PHP ,React Native

คำอธิบายทางเทคนิค

Streaming server with Node.js & RTSP Protocol

“เรียกดูภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี”

ผลงานอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน

ตัวอย่างผลงานบางส่วนอื่นๆที่เราเคยพัฒนา


Alternate Text