รับพัฒนาระบบงาน โปรแกรมบริหารจัดการต่างๆในองค์กร ในรูปแบบโปรแกรมคอมฯ เว็บ และโมบายแอพฯ
ทำความรู้จักกับบุญทิ้ง | 083-819-8103

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : โปรแกรมสร้างรหัส Wi-Fi โดยการอ่านบัตรประชาชน

ผู้ใช้งาน (End user)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ทั่วประเทศ)

แพลทฟอร์ม

Window Application

ภาษาหลักโปรแกรม

C# .Net

คำอธิบายทางเทคนิค

With smart card reader & Network systems

“เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับอุปกรณือ่านบัตรประชาชนประเภทชิปการ์ด (Smart Card Reader) สามารถเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อและนำข้อมูลไปสร้างเป็นรหัสผ่าน Wi-FI เพื่อล็อกอินเข้าใข้งานอินเตอร์เน็จฟรีที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั่วประเทศ”

ผลงานอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน

ตัวอย่างผลงานบางส่วนอื่นๆที่เราเคยพัฒนา


Alternate Text