“บุญทิ้งเป็นชายเลี้ยงวัว ปัจจุบันผันตัวมาพัฒนาระบบ”

รับพัฒนาระบบงาน โปรแกรมบริหารจัดการต่างๆในองค์กร ในรูปแบบโปรแกรมคอมฯ เว็บ และโมบายแอพ
ตามความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงการใช้งานง่ายเป็นหลัก ให้ทุกวัยในองค์กรคุณใช้งานได้อย่างใหลลื่น
เสียงจากคุณอาสีลา ลาเซ็ง ผู้ใช้งานระบบ TaXGO ที่เราพัฒนาล่าสุด
(ในงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง www.ltaxgo.net ที่ ม.อ. สงขลา)
เสียงจากคุณอาสีลา ลาเซ็ง ผู้ใช้งานระบบ TaXGO ที่เราพัฒนาล่าสุด
(ในงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง www.ltaxgo.net ที่ ม.อ. สงขลา)

เราคือทีมนักพัฒนาระบบอาชีพอิสระ


รับพัฒนาระบบงาน โปรแกรมบริหารจัดการต่างๆในองค์กร ในรูปแบบ โปรแกรมคอมฯ เว็บ และโมบายแอพ ด้วยประสบกาณ์กว่า 10 ปีทั้งในบริษัทเอกชน และอาชีพอิสระ
เราเสนอราคาให้คุณได้ถูกกว่า แต่ไม่ได้หมายถึงคุณภาพงานต้องด้อยกว่าการจัดจ้างบริษัทซอฟต์แวร์เฮ้าส์ แต่เป็นเพราะเรามีต้นทุนที่น้อยกว่า ทั้งในด้านต้นทุนสำนักงาน และสวัสดิการพนักงาน

ลุงทองดี
“ระบบที่ดีต้องมีหน้าที่ช่วยแบ่งเบา ไม่ใช่เพิ่มภาระงาน บุญทิ้งมุ่งเน้นพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ง่ายๆ ให้คนรุ่นคุณพ่อใช้งานได้ ฟังก์ชั่นครบ ทุกคนในองค์กรปรับตัวใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ”

“ทำไมต้องบุญทิ้ง” จุดเด่นและสิ่งที่เรามุ่งเน้นคือ ?

ทำไมต้องเลือกทีมงานฟรีแลนซ์อย่างเรามาพัฒนาระบบงานของคุณ


ราคาถูกกว่าแต่คุณภาพเทียบเท่าหรือมากกว่า

ราคาที่ถูกกว่าไม่ได้หมายถึงคุณภาพงานต้องด้อยกว่าการจัดจ้างบริษัทซอฟต์แวร์เฮ้าส์ แต่เป็นเพราะเรามีต้นทุนที่น้อยกว่า ทั้งในด้านต้นทุนสำนักงาน และสวัสดิการพนักงาน

ประสบการณ์เฉลี่ยของทีมงานทุกคนไม่ต่ำกว่า 6 ปี

ทีมงานของเรา มีประสบการณ์มากมายในบริษัทเอกขน ที่เคยพัฒนาโครงการระบบงานใหญ่ๆมากมายให้ทั้งภาครัฐและเอกชน และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานโดยตรงให้กับบริษัทเอกชนต่างๆ

ระบบงานถูกพัฒนาขึ้นสำหรับองค์กรและธุรกิจของคุณ

รูปแบบบริการของเราคือ บริการพัฒนาระบบงาน คือระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อธุรกิจและองค์กรของคุณโดยเฉพาะ ทำให้ทุกฟังก์ชั่นงานนั้นเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกในงานของคุณจริงๆ

มีความเข้าใจผู้ใช้งานและการวิเคราะห์ระบบงาน

เราเข้าใจว่า ทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยแบ่งเบาและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน ด้วยประสบการณ์การออกแบบและพัฒนาระบบของเรา จะช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้ง่ายขึ้นไม่ใช่เพิ่มภาระงาน

มุ่งเน้นพัฒนาระบบที่ใช้งานได้จริงและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

ระบบงานที่มีผู้ใช้งานจริงและชื่นชมว่า ใช้งานง่าย เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาในการทำงานได้จริง คือความภาคภูมิใจของเรายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในบทบาทการเป็นนักพัฒนาระบบ

มีความยืดหยุ่นและตอบสนองรวดเร็ว

เนื่องจากการทำงานเป็นฟรีแลนซ์นั้นจะ ไม่ถูกตีกรอบโดยกฏระเบียบของต้นสังกัด เพราะเราไม่มีต้นสังกัด จึงทำให้การพูดคุย การประชุมและการซัพพอร์ตเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น

ระบบงานที่พัฒนาขึ้นสำเร็จแล้วคือทรัพย์สินของคุณ

เราพัฒนาตามความต้องการของคุณ ดังนั้น โค้ดของโปรแกรมและรีซอร์ตของระบบงาน ต่างๆ ถือว่าเป็นทรัพย์สินขององค์กรหรือธุรกิจคุณ

สามารถพัฒนาต่อยอดได้โดยไม่มีที่สิ้นสุด

เนื่องจากระบบงานนั้นถูกพัฒนาขึ้นใหม่ ไม่ได้เป็นระบบหรือโปรแกรมสำเร็จรูป จึงมีความยืดหยุ่นในการพัฒนาต่อยอด เพื่อขยายขีดความสามารถของระบบงานและการดำเนินธุรกิจ

มีการจัดอบรมและสอนการใช้งานระบบ

ในการใช้งานระบบในช่วงแรกหลังพัฒนาเสร็จ เรามีการเทรนการใช้งานระบบให้กับผู้นำในการใช้งาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเริ่มใช้งาน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในนามบุคคล

คุณสามารถจัดจ้างเราในรูปแบบบุคคล โดย มีกระบวนการเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ทั่วไปเหมือนการจัดจ้างบริษัทฯ และสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

บุญทิ้งเป็นคนไทย เรามีวัฒนธรรมเดียวกัน

ปัญหาที่มักเจอคือ ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดเป็นซอฟต์แวร์ต่างประเทศ ความเข้าใจและพฤติกรรมการใช้งานอาจไม่เหมือนกัน แต่เราพุดภาษาเดียวกันกับคุณ และวัฒนธรรมเดียวกันกับคุณ“ งาน...จะต้องไม่น่าเบื่อ จะต้องไม่ยาก
ระบบงานต้องเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ภาระของผู้ใช้งาน ”

รูปแบบกลุ่มของระบบงานที่เรารับพัฒนาWork Management System
ระบบบริหารจัดการงานภายในองค์กร เพื่อการผสานงาน การบูรณาการภายในองค์กรและลูกค้า การจัดการภาระงานของพนักงาน การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงาน การเรียกดูรายงานเชิงปริมาณและเชิงวิเคราะห์ในมุมของผู้รับผิดชอบงานและผู้บริหารงาน
Resourcing & Inventory Management System
ระบบบริหารจัดการทรัพยากายในองค์กร ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพย์สิน เอกสาร บริหารจัดการสต๊อกสินค้า คลังสินค้า ที่ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อลดปัญหาการใช้ระบบแมนนวล ลดเวลาการสืบค้น การสูญหายหรือความผิดพลาด
Worlflow Management System
ระบบเดินโฟลวเอกสาร ระบบการอนุมัติตามลำดับขั้นตอน ระบบเดินโฟลวเพื่อควบคุมสถานะของกระบวนการใดๆ ที่ต้องมีหรืออาจมีการขออนุมัติการดำเนินการต่อตาม Work Structure ที่ซับซ้อน
Analytics System
ระบบรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล โอกาส แนวโน้มและการพยากรณ์ ในรูปแบบกราฟต่างๆ โดยการใช้ข้อมูลนำมาออกกราฟวิเคราะห์ที่สามารถเจาะลึกไปถึงรายละเอียด หรือข้อมูลดิบ การนำเข้าหรือส่งออกไฟล์เพื่อไปจัดทำรายงานของตนเองต่อ เพื่อช่วยในการบริหารธุรกิจได้แม่นยำยิ่งขึ้น
Map & Route
ระบบงานที่ต้องมีการใช้แผนที่และการจัดการเส้นทางในการเดินทาง เช่นระบบงานแผนที่ภาษีที่ดิน ระบบการมอร์นิเตอร์ต่างๆที่มีพื้นที่มาเกี่ยวข้อง ระบบงานการทาง เป็นต้น โดยทีมงานมีความชำนาญในการใช้ไลบรารี่ที่มีความแม่นยำและน่าเชื่อถืออย่าง Google Map
Booking & Shopping
ระบบการจองและระบบขายสินค้าออนไลน์ เช่น ระบบการจองโรงแรม ระบบขายสินค้าที่สามารถให้ลุกค้าเข้ามาจอง / ซื้อ สินค้าและบริการ มีการโต้ตอบกับลูกค้า มีการออกเอกสารใบสั่งซื้อ เอกสารการแจ้งชำระเงิน ระบบตะกร้าสินค้า และระบบจ่ายเงินออนไลน์
Company Website
เว็บไซต์บริษัท ธุรกิจ หรือบริการของคุณ ด้วยการออกแบบและพัฒนาใหม่ทั้งหมด ซึ่งสามารถแสดงถึงเอกลักษณ์ ข้อมูลธุรกิจ ผลงาน การติดต่อ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ องค์กรของคุณ พร้อมระบบจัดการเนื้อหา (ระบบหลังบ้าน) ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนเมื่อใดก็ได้ด้วยบุคลากรของคุณเอง
Specialized & Customized
ระบบงานที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของธุรกิจและองค์กรคุณ คุณสามารถออกแบบระบบจัดการและแก้ไขปัญหาในงานของคุณได้เอง โดยที่เราจะมีหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนา การวิเคราะห์แนวทางการใช้งาน และพัฒนาให้คุณจนสำเร็จ
หมวยเล็ก
บุญทิ้ง

ตัวอย่างผลงานที่เคยผ่านมาของเรา

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของผลงานเท่านั้น เนื่องจากบางผลงานไม่สามารถนำมาแสดงได้

“บุญทิ้ง” ณ บ้านทุ่งวัวหลับ ตำบลเขาพะโล้


บุญทิ้งเป็นชายเลี้ยงวัว...ปัจจุบันผันตัวมาพัฒนาระบบ

บุญทิ้ง

บุญทิ้ง เป็นเด็กต่างจังหวัด เดินทางเข้ากรุงเทพฯ มาเป็นนักศึกษาในสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ พ่อของบุญทิ้งเป็นคนเลี้ยงวัว มีวัวอยู่ 7-8 ตัว ชีวิตที่ต่างจังหวัดดูเรียบง่าย ผู้คนก็ดำเนินชีวิตกันไปอย่างช้าๆ ดูเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน บุญทิ้งใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดตั้งแต่เกิดจนอายุเกือบๆ 20 ปี ก่อนที่จะย้ายเข้ามาในกรุงเทพฯ ชีวิตที่ไม่รีบร้อนทำให้มีเวลามากพอที่จะเฝ้าดูและสังเกตผู้คนเหล่านั้นด้วยความเข้าอกเข้าใจ ชีวิตของคนต่างจังหวัดไม่มีอะไรมาก มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันโดยไม่เบียดเบียนไม่คดโกงกัน สิ่งเหล่านี้เองเป็นความสุขง่ายๆที่บุญทิ้งพกติดตัวเข้ามาในเมืองใหญ่แห่งนี้

ตลอดเวลาที่เรียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์บุญทิ้ง รักในการเขียนโปรแกรม เมื่อเรียนจบก็ยัง ทำอาชีพเขียนโปรแกรม บุญทิ้งมีผลงานมากมายกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งมีความตั้งใจมากจนทำให้หน้าที่การงานเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจไปไม่ต่างกับการทำอาชีพอิสระที่ทำควบคู่กันไป ซึ่งก็คือการ รับเขียนโปรแกรม ที่รับเขียนมาตั้งแต่ตอนเรียนปีแรกในมหาลัยฯแล้ว บุญทิ้งทำมาแล้วแทบทุกตำแหน่งตั้งแต่การ เก็บความต้องการของลูกค้า ทำเอกสาร ออกแบบโครงสร้าง ออกแบบหน้าจอ เขียนโปรแกรม ส่งมอบงาน และปิดงาน ตั้งแต่งานพัฒนาระบบเล็กๆ ไปจนถึงพัฒนาระบบให้กับบริษัทปิโตรเลียมแห่งหนึ่ง

ดังนั้นด้วย ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และความเข้าใจผู้คนไปจนถึง ความเข้าอกเข้าใจลูกค้า ที่พกเข้ามาจากต่างจังหวัด ทำให้บุญทิ้งรู้ดีเสมอว่า การมีความสุขกับคุณภาพงานที่ดีสมราคาและไม่รู้สึกว่าโดนขูดรีดหรือเอารัดเอาเปรียบนั้นมีค่าแค่ไหน บุญทิ้งจึงตั้งใจเสมอมาและจะยังยืนหยัดเสมอไปว่า...

“ทุกระบบงาน ทุกผลงานต้องมีคุณภาพ ลูกค้าต้องรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เลือกไว้ใจเรา”

บุญทิ้งและเพื่อนๆ

ณ บ้านทุ่งวัวหลับ ตำบลเขาพะโล้

บุญทิ้ง

“บุญทิ้งเป็นลูกชายของชายเลี้ยงวัว บุญทิ้งก็เป็นชายเลี้ยงวัว...ปัจจุบันผันตัวมาพัฒนาระบบ”

Kengsak Tonniem (Keng)

Team Leader ,Implementer and Web Developer (Full Stack Developer)


เสี่ยเทวา

“เสี่ยหนุ่มจากกรุงเทพเมืองฟ้า ฐานะร่ำรวยมีรถมอเตอร์ไซค์ใช้สัญจร ชอบนอนดึกเพราะฝึกเขียนโปรแกรม”

Taywin Wongkrut (Arm)

Mobile & Web Application Developer and Photographer


บักฟู

“เพื่อนรุ่นน้อง ผู้มองโลกด้วยความจรรโลงใจ
ฝักใฝ่เทคโนโลยี”

Anurin Kolabanlong (Zaan)

Hardware & System Technician and Web Application Developer


จอแจ

“หนุ่มใต้หน้ามนคนสวนยาง ทิ้งจอบวางมีดพร้า
หันมาศึกษาเขียนโปรแกรม”

Anupon Chaisiri (JJ)

PHP & .Net Programmer and Full Stack Developer


อาลีน่า

“หญิงสาวผู้รักศิลปะ หลงใหลในธรรมชาติ ขุนเขา
และบรรยากาศบ้านทุ่ง ผู้สร้างสรรค์แต่งแต้มสี”

Aleena Siripisarnprasert (Eve)

Graphic Designer


ติดต่อเรา

“พูดคุยกันกับเรา บอกความต้องการขององค์กรคุณ
ทีมงานบุญทิ้งจะจัดสรรพัฒนาระบบงานที่ใช้งานง่ายที่สุดให้คุณ”
Alternate Text