รับพัฒนาระบบงาน โปรแกรมบริหารจัดการต่างๆในองค์กร ในรูปแบบโปรแกรมคอมฯ เว็บ และโมบายแอพฯ
ทำความรู้จักกับบุญทิ้ง | 083-819-8103

DTAM : Wi-Fi Ticket Creator on Kiosk (โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนเพื่อนำไปสร้างเป็นรหัส Wi-Fi)

ผู้ใช้งาน (End user)

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (DTAM)

แพลทฟอร์ม

Window Application

ภาษาหลักโปรแกรม

C# .Net

คำอธิบายทางเทคนิค

With smart card reader & Kiosk (Window 10)

“โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนเพื่อสร้างเป็นรหัสใช้งาน Wi-Fi สำหรับใช้งานบนเครื่อง Kiosk สำหรับให้ผู้คนทั่วไปที่มาติดต่อหรือเข้าประชุม โดยผู้ใช้สามารถกดที่หน้าจอโปรแกรม และแสกนบัตรประชาชนเพื่อนำไปสร้างรหัสผ่านใช้งาน Wi-Fi”

ผลงานอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน

ตัวอย่างผลงานบางส่วนอื่นๆที่เราเคยพัฒนา


Alternate Text