ระบบงานที่ใช้ในการบริหาร จัดการงานต่างๆ ภายในองค์กร ช่วยลดขั้นตอนและภาระงานของผู้ใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ

รายการผลงานที่แสดง 2 ผลงาน

B2S - Price Checker and Ads ระบบบริหารจัดการ

ระบบตรวจสอบราคาสินค้า และแสดงสื่อโฆษณาของ B2S ผ่านเครื่อง Price Checker (Window Tablet)


ระบบบริหารการลงเวลาทำงานและผลการผลิตสินค้าในไลน์ผลิตด้วยการตรวจจับ RFID ระบบบริหารจัดการ

ตรวจจับข้อมูลต่าง ๆ ด้วย RFID Wristband เรียกดูรายงานการเข้าปฏิบัติงานสรุปข้อมูลได้หลายมุมมอง ได้แก่ รายวัน, รายเดือน, รายปี, รายบุคคล


Alternate Text