รายการผลงานที่แสดง 105 ผลงาน

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อง - Thonglor Cares Application ระบบบริหารจัดการ

ระบบบริหารงานการขายและติดตามการใช้งานแพคเกจ Thonglor Cares สำหรับสัตว์เลี้ยงของ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อง


B2S - Price Checker and Ads ระบบบริหารจัดการ

ระบบตรวจสอบราคาสินค้า และแสดงสื่อโฆษณาของ B2S ผ่านเครื่อง Price Checker (Window Tablet)


กรมธนารักษ์ - ระบบการลงทะเบียนเข้าใช้งานบริการเครือข่าย ระบบบริหารจัดการ

สำหรับการลงทะเบียนขอใช้งาน Wi-Fi , VPN , Email และอื่นๆเกี่ยวกับระบบเครือข่ายของกรมธนารักษ์


ระบบบริหารการลงเวลาทำงานและผลการผลิตสินค้าในไลน์ผลิตด้วยการตรวจจับ RFID ระบบบริหารจัดการ

ตรวจจับข้อมูลต่าง ๆ ด้วย RFID Wristband เรียกดูรายงานการเข้าปฏิบัติงานสรุปข้อมูลได้หลายมุมมอง ได้แก่ รายวัน, รายเดือน, รายปี, รายบุคคล


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบบริหารจัดการ

เป็นระบบบริหารจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบริหารลูกหนี้ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระค่าจัดเก็บในแต่ละปีภาษี มีระบบออกใบแจ้งประเมินที่สามารถรับชำระเงินออนไลน์และระบบใบเสร็จ รวมถึงการออกรายงาน กค. ต่างๆ


เทศบาลเมืองบางแม่นาง - ระบบและแอปพลิเคชัน เรียกดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดของเทศบาล ระบบบริหารจัดการ

เรียกดูภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี


เทศบาลนครอุดรธานี เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

“นครอุดรธานีน่าอยู่อาศัย ร่วมใจพัฒนา ศูนย์การค้าการลงทุนบริการด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พันธกิจหลักการพัฒนา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี จึงกําหนดพันธกิจหลักการพัฒนาไว้ดังนี้


Evereng-Online เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

EVERENG established since 1996 by Khun Thanomkiat Summavuthichai and Khun Raweewan Achametra. With our sustainable growth, we are now providing Power, Telecomomination, Home Automation and Renewable Energy Product to our customer in multi-sectors.Our commitment and high quality team make us to be one of the top distributor for all services of high quality engineering product to satisfy our clients with responsibility to society , employee, partner and customer.


 Lim Bakery Land “ดินแดนของคนรักการทำขนมและอาหาร” เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

เรารวบรวมสินค้าทั้งหมด สำหรับลูกค้าที่เป็นมือใหม่ในการทำขนมและอาหาร จะทำทานเองกับครอบครัวที่บ้าน สร้างเวลาที่ดี สร้างความสนุก ความผูกพันธ์ในครอบครัว หรือทำเพื่อค้าขายแบ่งปันให้ผู้ซื้อ ครบครันในที่เดียว


บริษัท คึนบง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

เป็นบริษัทผู้ผลิตฟีนอลิกเรซิ่น ในกลุ่มบริษัท คึนหมง เคมิคอล คอร์เปอเรชั่น ไต้หวัน เรามีเครือข่ายโรงงานผลิตทั้งหมด 4 โรงงาน ทั้งในไต้หวัน จีน และประเทศไทย


บริษัท จัสท์ อิน ไทม์ เอ็กซ์เพรส จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

เราพร้อมให้บริการ งานขนส่งเฉพาะกิจ งานก่อสร้างขนาดเล็กใหญ่ พร้อมด้วยการเซอร์วิสรถให้พร้อมทั้งก่อนและขณะปฎิบัติงาน รถเราจะไม่หยุด เพื่อธุรกิจของคุณไปได้อย่างไม่ติดขัด


Wilai.Shop เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

You will be surprised at the flexibility and comfort in the process of our Sale with 50% off selected skirts and dresses in both the Zurich and the Bern shop. Bitte besuchen Sie unseren Sale in Zürich und Bern und geniessen Sie 50% Reduktion auf ausgewählt Kleider.


บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

เลขที่ 55 อาคารเอ.เอ.แคปปิตอลรัชดา ชั้นที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400


UDEEDESIGN เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

Want to be notified when we launch a new template or an udpate. Just sign up and we’ll send you a notification by email.


บริษัท ออพติไมซ์โซลูชั่น จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มวิศวกรซึ่งทำงานด้าน IT และ Telecom มาเป็นเวลายาว นาน มีประสบการณ์โดยตรง ทั้งในด้านการเป็นผู้ใช้งาน ผู้บริหาร และผู้ติดตั้ง - บำรุงรักษาระบบ IT Infrastructure ให้กับองค์กรต่างๆหลายแห่ง จากประสบการณ์และ มุมมองหลากหลายด้านนี้เองได้ทำให้ทีมงานพบว่าบริษัทที่ดำเนินกิจการด้าน IT ใน ปัจจุบันจำนวนมากมักจะเน้นให้ความสำคัญ กับการขายอุปกรณ์และการสนับสนุนด้านเทคนิคของตัวสินค้าเป็นหลัก โดยขาดการเอาใจใส่ในภาพรวมและข้อวิตกกังวลต่างๆ จากมุมมอง ของลูกค้า ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานระบบฯและเจ้าของกิจ


บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

ปัจจุบันบริษัท ได้ดําเนินงานในธุรกิจ อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง มานานกว่า 40 ปี ครอบคลุมโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่โครงการขนาดกลาง จนถึงโครงการก่อสร้างที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ และครบวงจร ซึ่งบางโครงการ ต้องการอาศัยความชํานาญ และเทคโนโลยีสูง โดยบริษัทมีผลงาน ที่เป็นที่ยอมรับทั้งใน ด้าน คุณภาพของงานที่ดี และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (MASCI)


บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งโดย ครอบครัวของคุณกิตติ ชินธรรมมิตร จดทะเบียนบริษัทเมื่อเดือน พฤษภาคม ปี 2516 และเริ่มก่อสร้างโรงงาน ณ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และในเดือนธันวาคม ปี 2517 จึงได้เริ่มเดินเครื่องจักรผลิตน้ำตาลเป็นปีแรก


HEATING MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

We are distributor of Kanthal highly engineered products and services in the area of industrial heating techonology and resistance materials. Today, we evolves frombeing just a reliable supplier of superior tool steels to becoming a business partner who is able to offer the distinct advantage of intergrated solutions and high quality services, working with you to make the high quality tools needed to produce today’s sophistacated products and components.


บริษัท สยาม ปิโตรเทรด จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

กลุ่ม บริษัท สยาม ปิโตรเทรด ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัว ของผู้ที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับธุรกิจน้ำมัน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์จากบริษัทน้ำมัน ชั้นนำระดับโลกมายาวนาน


มูลนิธิ พลตรีจำลอง ศรีเมือง เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2533 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 445/15 ถนนรามคำแหง 39 แยก 13 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


บริษัท เอสคูล จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

เราคือผู้ผลิตและจำหน่าย ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง และรับผลิตงานสั่งทำทุกรูปแบบ


ร้าน มีนบุรีไซเคิ้ล เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

Add: 2/108 ซอย.เสรีไทย 58 ถนน.เสรีไทย เขต.มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510


SW Mall เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

No.2 Jasmine City Building, 22nd Floor (Zone C), Soi Sukhumvit 23 (Prasarnmitr) Sukhumvit Road,Klongtoey Nue Sub-district, Wattana District Bangkok ,10110 Thailand.


VIV Group เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

VIV Group is a wide range industrial and specialty chemical distributor in Thailand. The company focuses on Business to Business distribution. VIV with its subsidiaries provides domestic Thai customers a one-stop-service solution to their chemical needs. We ,as a company, is a well-established company with dedicated attention to the distribution of ingredients and chemicals into the Thai industry. VIV also imports chemical worldwide from reliable, multi-national manufacturers.


บริษัท โปรไลฟ์ พลัส จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

เลขที่ 109/8,109/9 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150


GIANT AUTO PART เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

เปลี่ยนอะใหม่รถหรูคุณภาพ ต้องที่ GIANT AUTO PART เท่านั้น


ALUMINIUM WORK CO., LTD. เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

เราเป็นบริษัทออกแบบ, ผลิต และ ติดตั้ง งานอลูมิเนียม-กระจก สำหรับ ประตู-หน้าต่างทุกประเภท ภายใต้แนวคิด“คิดบนความแตกต่าง”เพราะเรามีความปรารถนาที่จะสร้างทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าอยู่เสมอ โดยมีหลักการทำงานที่มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ "การเป็นที่หนึ่งด้านคุณภาพ"


Sunny Group เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

“Sunny Group - รถมือสอง ซื้อแล้วสบายใจ” ที่ไปคัดสรรรถคุณภาพดีให้คุณถึงที่


บริษัท ชูโฟทิค จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท ปัจจุบันทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 10 ล้านบาท ภายใต้การดำเนินงาน ของทีมงานวิศวกรคนไทย ผู้มีประสบการณ์ในการผลิตจัดจำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์ประเภทปรับปรุง และแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) ซึ่งหลักๆ


ภาควิชาจิตเวชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จะจัดการบริการการเรียนการสอน และการวิจัยให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศนำมาซึ่งศรัทธา และความนิยมสูงสุดจากประชาชนรวมทั้งชี้นำสังคมในด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต


บริษัท แน็บเทสโก้ พาวเวอร์ คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

Nabtesco Corporation ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยการรวมตัวของบริษัท NABCO, Ltd. และบริษัท Teijin Seiki Co., Ltd.


บริษัท โมลี่วาว (ประเทศไทย) จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

ได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2543 ด้วย ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีจำนวนบุคลากรมากกว่า 20 คน บริษัทฯมุ่งมั่นในการคัดสรรและจัดหาน้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักสากลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค โดยสามารถมั่นใจได้ว่าทุกท่านจะรับสิ่งที่ดีที่สุด ที่เราได้คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน


อินเตอร์อิงค์เทคนิคส์ เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

อินเตอร์อิงค์&วีทีซี เติบโตอย่างรวดเร็วจากการจัดหาอุปกรณ์และการบริการให้แก่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย


นิปปอน เคมิคอล เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

นิปปอน เคมิคอล เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำยา ดับเพลิงโฟม 3M AFFF, AFFF/ATC 3%6%, AFFF/ATC 3X3%


ไพโรจน์สมพงษ์ กรุ๊ป เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

กลุ่ม ไพโรจน์สมพงษ์ ได้ก่อตั้งโดยคุณไพโรจน์ เจริญพจน์ เมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยใช้ชื่อนิติบุคคลแรก คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ ขอบข่ายงานของกลุ่ม เริ่มตั้งแต่ งานด้านโยธา เช่นการถมที่การก่อสร้างการทำสวนจัดสวน จนกระทั่งขยายงานมาถึง งานทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานกำจัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (Sanitary Landfill) การกำจัดมูลฝอยโดยใช้วิธีหมักแบบไร้อากาศ( Anaerobic Digestion)


P.K. SOLUTION เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

Established in 2006, with group of persons who had experenced in Sale, Servicing/Support on Precision Measuring Instrument, Material Testing Machine. We do the business by sell the authorized products and also do the Support/After sale service by autrorized too. Together, We also do the Repairing and Calibration by Authorized Certificate.


Advance Compressor Service Ltd., Part., เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

Advance Compressor Service Ltd., Part., is the specialist in compressed air systems used in industrial plants and businesses. Providing services in distribution, design, installation, as well as consulting on energy saving in compressed air systems.


Master Drive Co., Ltd. เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

Master drive เป็นบริษัทชั้นนำที่เป็นเลิศในการนำเสนอสินค้า และงานระบบอัตโนมัติให้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม


บริษัท สยาม เจนเนอเรเตอร์ จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

บริษัท สยาม เจนเนอเรเตอร์ จำกัด เป็นผู้นำด้านการให้บริการติดตั้ง และจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ สามารถสั่งผลิตและประกอบชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ทุกแบบ ตามเสปคที่ลูกค้าต้องการ เพราะทางเรามีฐานโรงงานประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในทวีปยุโรปและเอเชีย ตามการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และความปลอดภัยสูง


Accential Accounting Co., Ltd. เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

เราเป็นบริษัทผู้ให้บริการ ด้านงานบัญชีแบบครบวงจรสำหรับบริษัท SME และบุคคลธรรมดา งานด้านบริการเรานั้นรวมถึง งานด้านบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี วางระบบบัญชี ปรึกษาด้านภาษี เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างเต็มที่ ด้วยประสบการณ์ที่เรามี เป้าหมายของเราคือการให้บริการ และให้คำปรึกษาทางการเงินที่เหนือกว่า สำหรับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ


บริษัท ซิตี้ซอฟท์ จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

"เราคือมืออาชีพ ด้านโปรแกรมร้านค้าปลีก / POS ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี"


บริษัท ไดอิจิแพ็ค เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

บริษัท ไดอิจิแพ็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นสาขาบริษัทของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องแพ็คเกจจิ้ง เครื่องบรรจุอาหารชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น เครื่องปิดฝาถ้วย เครื่องปิดฝาถาด เครื่องบรรจุของเหลวอัตโนมัติ เครื่องบรรจุประเภทอาหารเช่น เยลลี่ กิมจิ พุดดิ้ง น้ำผลไม้ ข้าว เต้าหู้ญี่ปุ่น มิโซ น้ำดื่ม ไอศครีม ขนมคบเคี้ยว โยเกิร์ต กาแฟ เครื่องจักรแพ็คเกจจิ้งประเภทอื่น เช่น น้ำยาดับกลิ่นห้อง ครีม เครื่องสำอาง อะไหล่รถยนต์ ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยประสบการณ์ ที่เราผลิตและจำหน่ายเครื่องแพ็คเกจจิ้งในโร


บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

No.1 Segmenting Platform Media บริษัทสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out Of Home Media) ที่ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านที่เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (Right) นำเสนอรูปแบบสื่อ ที่เข้าถึง และมีประสิทธิภาพสูงสุด(Reach) และให้บริการสร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดอย่างครบวงจร รวมทั้งการสร้างยอดขายให้กับแบรนด์ (Complete)


HINO THAILAND เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

ฮีโน่ ร่วมเติบโตเคียงค้างกับธุรกิจไทย เข้าสู่ปีที่ 57 ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานจริงมากมาย ปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมากกว่า 92 ตัวแทนจำหน่าย ท่านสามารถค้นหาตัวแทนใกล้บ้านท่านผ่านช่องทางเว็บไซต์


บริษัท เฟอร์นิช พาร์ท จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

รับทำงานผลิตและติดตั้งป้าย รับงานรีโนเวทปรับปรุงโชว์รูม และร้านค้า รับทำงานผลิต และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ตัวลอย รับทำงาน BUILT IN ตกแต่งร้านค้า บริการงานทั่วประเทศ


G-Plus Properties เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

คุณไพบูลย์ วัฒนาเลขาวงศ์ ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ด้วยการก่อตั้ง บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด โดยได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกระดับ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ โดยยังคงพัฒนาโครงการในชื่อแบรนด์ “บ้านราชพฤกษ์” ภายใต้แนวคิด “สวย คุ้มค่า ... เกินราคา” มีการจัดวางโครงสร้างองค์กรใหม์ เพื่อรองรับการขยายงานและเติบโต ของบริษัทฯ ด้วยการ คัดสรรบุคลากรที่มีความชำนาญ มากด้วยประสบการณ์มาร่วมงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง และมั่นคงในทุกๆด้าน รองรับการเติบโตของธุรก


บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เวฟ จำกัด (Energy Wave Co.,Ltd.) เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

จำหนำยผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยบริการการ ออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ ในระบบ Power Solution & Energy Saving ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ


บริษัท ไทยไมโคร จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

จำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริการด้านการซื้อ ตัวแทนในการซื้อ ขนส่งระหว่างประเทศ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ค้นหาผู้รับจ้างออกแบบผลิตสินค้า การสำรวจทางการเงิน ทำงานร่วมกัน การผลิตชิ้นส่วน รับจ้างผลิตประกอบชิ้นส่วน


บี เบสท์ แบ็ก โปรดักส์ จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

รับผลิตกระเป๋าเป้ กระเป๋านักเรียน รับออกแบบและผลิตกระเป๋าทุกชนิด


VIRIYA MARINE FOODS CO.,LTD. เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

ให้บริการที่เป็นเลิศ และเหนือความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ ที่ประสบความสำเร็จ มากมายของเรา Viriyamarinefoods ขอมอบคุณค่าที่โดดเด่น ให้กับลูกค้า และผู้บริโภคทั่วโลก รวมถึงใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถัน


dino-plus.com (บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด) เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

ดโน่ พลัส คือตราสินค้าคุณภาพ ภายใต้การบริหารงานของทีมงานคุณภาพจากบริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด ซึ่งได้นำเสนอสินค้าพลาสติกคุณภาพสูง อาทิเช่น Plastic pallet, พาเลทพลาสติก, ถังขยะพลาสติก, ลังพลาสติก, ถังพลาสติก,พาเลทราคาถูก, Plastic pallet manufacturer, ผู้ผลิตพลาสติก และสินค้าพลาสติกที่เกี่ยวข้อง เราคือผู้ผลิตชั้นนำการฉีดพลาสติกแบบขึ้นรูป (mould injection process) สินค้าของเราได้รับความนิยมและผลตอบรับดีจากลูกค้าทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ และยังได้รับการรับรองระบบคุณภาพผ่านตามมาตรฐาน ISO


SU-eBudget ระบบคำของบประมาณ กองแผน มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบบริหารจัดการ

เป็นระบบบริหารจัดการคำของบประมาณของกองแผน มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบเน้นการดีไซน์สมัยใหม่ เรียบง่าย และที่สุดคือการใช้งานที่ง่ายมาก หลีกหนีทุกกฎเกณฑ์ของระบบบริหารจัดการที่ซับซ้อนขององค์กรใหญ่ๆ


Shoe Smart Shop - บริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

เว็บแอปพลิเคชันร้านขายรองเท้าออนไลน์ SHoe Smartt Shop ของบริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัด รองเท้านุ่มสบาย ดีไซน์สวย ทันสมัย มั่นใจให้เราดูแล ด้วยสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล 6 สาขาและที่จังหวัดต่างๆอีก 7 สาขา


บริษัท ฮีทติ้ง แมททีเรียลส์ เทคโนโลยี จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

นำเข้า จำหน่ายฮีตเตอร์ แบรนด์Kanthal เตาอบ เตาหลอม สายพานสแตนเลส เบ้าหลอมโลหะ เทอร์โมคัปเปิล เซรามิก แมททีเรียลส์ สายพานสแตนเลส Heater Oven Furnace MeshBelt MammutCrucible CeramicTube CeramicFiber Thermocouple Globar SiliconCarbide Wire Strip and Service


บริษัท เรฟ พาว์เวอร์ จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

บริษัท เรฟ พาว์เวอร์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ระบบส่งถ่ายกำลัง SKF จัดจำหน่าย มอเตอร์ไฟฟ้า เกียร์มอเตอร์ เกียร์บล๊อกอุตสาหกรรม (Heavy Industrial Gearbox) เซ็นเซอร์สำหรับ ระบบอัตโนมัติในโรงงาน สายไฟคอนโทรล และอุปกรณ์ที่ใช้งานใน โรงงาน อุตสาหกรรม และการเกษตร เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานในปัจจุบันได้ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาแล้ว เรายังเป็น ผู้ผลิต ประกอบตู้ไฟฟ้า คอนโทรลเครื่องจักร และบริการตรวจสอบบำรุงดูแลรักษาประจำปี ทั้งนี้เราเชื่อมั่นว่า ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ในรา


บริษัท เบสท์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

เบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง ก่อตั้งขึ้นโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เราออกแบบ อัปเกรดติดตั้งตรวจสอบและรับรอง ระบบไฟฟ้าและ ตู้ไฟฟ้า ตั้งแต่เริ่มต้น ในโรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียมและโรงแรม รวมถึงการตรวจสอบสัญญาณเตือนไฟไหม้และระบบป้องกันฟ้าผ่า ใน บริษัท ของเรา เราเน้นและให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของงานของเรา ด้วยความรับผิดชอบจรรยาบรรณในการทำงานและส่งมอบตรงเวลา เราให้การรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าในระหว่างการทำงานความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของเราและเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าของเรา


WOOJIN STANDARD CO.,LTD. เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

บริษัท วูจิน สแตนดาร์ด จำกัด (Woojin Standard Co.,Ltd) เราเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีประตูระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุด


ZES - Zero Emission Solution Co., Ltd. เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

The company namely Zero Emission Solution Company (A subsidiary of Multiphase Oil & Gas Group Company) which its business mainly flange joint management (FJM) services and supply the materials as per Client approved vendor/manufacture list.


PITTO OWL WORLD เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

ของใช้ ของขวัญ ของแต่งบ้าน HANDMADE งานแฮนด์เมดและฮาร์ทเมดของจริง ทุกชิ้นถูกสร้างสรรค์จากความหลงใหลในงานผ้างานทำมือ งานแต่ละชิ้นต้องแลกมาด้วยความรู้ ประสบกาณ์ พร้อมลงมือทำอย่างตั้งใจ งานแต่ละชิ้นจึงมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ดีไซด์เก๋ไก๋ โดยงานส่วนใหญ่ เหมาะกับการนำไปตกแต่งบ้านให้ดูน่าอยู่และอบอุ่นเพิ่มอีกหลายเท่าตัว


บริษัท จีโอ แม๊กซ์ จำกัด & บริษัท วรรณรี แอนด์ ซัน จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

บริษัท จีโอ แม๊กซ์ จำกัด (Gio Maxx Co.,Ltd.) ให้บริการติดตั้งระบบไฟ ไฟประดับ ไฟตกแต่ง ไฟเวที ระบบ LED ทุกประเภทและระบบ DMX คอนโทรลไฟ LED ควบคุมไฟแสงสี ไฟตกแต่งภายนอก-ภายในอาคาร ,ไฟตกแต่งงานตามงานเทศกาลต่างๆ ,รายการทีวี ,เกมโชว์ ,ตกแต่งอาคารสถานที่ เป็นต้น


บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จํากัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จํากัดก่อตั้งขึ้น ใน ปี 1997 โดยกลุ่มวิศวกรอาวุโสคนไทยที่มากประสบการณ์ โดยดำเนินการออกแบบและติดตั้งระบบบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดหาทีมงาน IT Outsourcing รวมถึงให้คำปรึกษา และพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย นอกจากนี้ยังให้บริการไอทีแบบครบวงจรเบ็ดเสร็จให้กับลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศด้วย


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : โปรแกรมสร้างรหัส Wi-Fi โดยการอ่านบัตรประชาชน ระบบบริหารจัดการ

เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับอุปกรณือ่านบัตรประชาชนประเภทชิปการ์ด (Smart Card Reader) สามารถเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อและนำข้อมูลไปสร้างเป็นรหัสผ่าน Wi-FI เพื่อล็อกอินเข้าใข้งานอินเตอร์เน็จฟรีที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั่วประเทศ


ระบบบันทึกการใช้น้ำ รพ.ค่ายจิรประวัติ ระบบบริหารจัดการ

ระบบจดบันทึกหน่วยการใช้น้ำในโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ สามารถจดบันทึกโดยแยกจุดมิเตอร์น้ำ และมีการคำนวณยอกสะสมอัตโนมัติ มีการออกรายงานในรูปแบบต่างๆ ระบบมีตัวช่วยให้ผู้จดบันทึกสามารถใช้งานได้ง่าย


ระบบจับเวลาและการแจ้งเตือนปริมาณออกซิเจนในถัง รพ.ค่ายจิรประวัติ ระบบบริหารจัดการ

ระบบที่ใช้ในการแจ้งเตือนปริมาณออกซิเจนในถัง ใช้ในการคำนวณปริมาณ อัตราการใหลออกของซิเจน เมื่อถึงระดับหนึ่งจึงมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนถังออกซิเจน


ESS ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับความไว้วางใจ จากกลุ่มนักลงทุนและนักธุรกิจจำนวนมาก อีกทั้งยังดำเนินโครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาแล้วมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นเราจึงมีความภาคภูมิใจ ที่จะนำความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจากประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์และปรับใช้ในประเทศไทย เกิดเป็นโครงการ "โรงงานพลังงานแสงอาทิตย์"


ACHI MOTORBIKE เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

รับซ่อมมอเตอร์ไซค์ แต่งซิ่ง ทำสี ขายอะไหล่แต่ง ด้วยประสบการณ์ในวงการอย่างยาวนาน รับประกันความพอใจ


 98 Reconnex เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

98 Reconnex is a property agency. We help our customer, both seller and buyer, to meet each other and being an excellent service provider.


CM SYSTEM CO.,LTD. เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

Our History We design identity systems, digital platforms and brand campaigns that engage today’s consumer.


CLOVER EDUCATION&SERVICES & SERVICES เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

ปัจจุบันความต้องการในการศึกษาต่อต่างประเทศกำลังเป็นที่นิยมและขยายวงกว้างอย่างแพร่หลาย CLOVER EDUCATION & SERVICES จึงเป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งเราอาจไม่ใช่สถาบันแนะแนวการศึกษาต่อ.ใหญ่ที่สุด แต่เรามีทางเลือกให้คุณมากที่สุด ด้วยทีมงานซึ่งมากด้วยประสบการณ์ พร้อมให้คำแนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และ อเมริกา โดยทางบริษัทมีความมุ่งหวังในการให้บริการที่ดีที่สุด นำเสนอสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุด และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายมากที่


TWO WHEEL MANIA เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

A simple product in Logancee is just that: simple physical product that you ship. There are no options like size or color that the end user can pick during the order.


PERFECT HOLIDAY เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

บริษัท เพอร์เฟค ฮอลิเดย์ ทรานสปอร์ต จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษว่า PERFECT HOLIDAY TRANSPORT CO.,LTD. (PERFECT HOLIDAY TRAVEL) ได้เปิดดำเนินธุรกิจจัดนำเที่ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยจดทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภทต่างประเทศ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09073 จดทะเบียนการค้าเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105560167052 ตั้งอยู่เลขที่ 153 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1019333 ,02-1019222 โทรสาร 02-077-7517


POWERTECH INTERTRADE CO.,LTD. เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

บริษัท POWERTECH ผลิตสินค้า SPARE PART มีซ่อมและบริการในอุตสาหกรรม ELECTRONIC บริษัท POWERTECH ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2547 เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีโดยทางบริษัทฯ ได้มีการผลิต SPARE PART ที่มีคุณภาพสูงสุด โดยที่ทางบริษัทฯ ได้นำวัตถุดิบจากแหล่งที่มีชื่อเสียง ดังนั้นด้วยความตั้งใจและประสบณ์การมาหลายปี ในการพัฒนาเทคโนโลยี ในการออกแบบและการผลิต SPARE PART SMT & AI ทางบริษัทฯจึงมีความเชี่ยวชาญและรู้ถึงความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรใดๆก็ตาม โดยเน้นถึงคุณภาพและวัตถุดิบที่ดี


ACTRA - Active Herbals Hair Set เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

เราเสาะหา ค้นคว้า นำความมหัศจรรย์ จากพืชพรรณธรรมชาติมาวิจัย และพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ผ่านการทดสอบคุณภาพ และประสิทธิภาพจากห้องทดลอง และสถาบันที่น่าเชื่อถือ จนได้มาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เวชสำอาง และอาหารเสริม สูตรเฉพาะที่มีความปลอดภัยคุ้มค่า และเห็นผลจริงส่งต่อถึงมือผู้บริโภค


TINY JUNGLE CO., LTD. เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

Company Formation We design identity systems, digital platforms and brand campaigns that engage today’s consumer. We design identity systems, digital platforms and brand campaigns that enay’s consumer.


หจก.ธนาวา ปริ้นติ้ง Thanawa  Printing เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

หจก.ธนาวา ปริ้นติ้ง ให้บริการงานออกแบบและงานพิมพ์ ครบวงจร อาทิ บรรจุภัณฑ์ ฉลากสิินค้า-สติ๊กเกอร์ งานกระดาษ โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ ปฎิทิน หนังสือ สมุด แคตตาล็อค ป้ายไวนิล ธงญี่ปุ่น งานถุงกระดาษ ถุงพลาสติก ถุงซิป ซองยา งานสกรีนกระปุก ขวด บรรจุภัณฑ์ งานบัตรPVCเมมเบอร์ บัตรพนักงาน นามบัตร ป้ายแท็กฯลฯ มีระบบงานพิมพ์ที่รองรับ งานพิมพ์จำนวนน้อย และงานพิมพ์จำนวนมาก บริการให้คำปรึกษา การพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ และการส่งเสริมการขาย การันตีงานออกแบบและงานพิมพ์คุณภาพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 8


COMPAX ULTIMATE CO.,LTD. เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

บริษัท คอมแพคอัลติเมท จำกัด เป็นผู้นำเข้าและ ขายส่ง (wholesale) อุปกรณ์เบเกอรี่ และแพคเกจจิ้งคุณภาพหลากหลายชนิด ภายใต้แบรนด์ของบริษัท เช่น พิมพ์ ถาดอบ อุปกรณ์ชั่งตวงวัด อุปกรณ์ตกแต่งเบเกอรี่ แทมเปอร์ ถ้วยกาแฟ และ กล่องขนมสวยงามทันสมัย ต่างๆ เป็นต้น


MARKY BEAUTY EXPERT เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

เป็น Website สำหรับผู็ที่ต้องการทำศัลยกรรม เช่น เสริมหน้าอก แปลงเพศ ทำจมูก ทำตาสองชั้น เป็นต้น โดยเนื้อหารวบรวม เรื่องการเตรียมตัว ศึกษาเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมต่างๆ เพิ่มความมั่นใจให้กับคนไทยและต่างประเทศ ด้วยศัลยกรรมความงามในสไตล์เกาหลี โดยศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ที่ได้มีผลงานอันล้นหลาม


โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม (MITUDOM KINDERGARTEN) เปิดสอนระดับชั้นเนอร์สเซอรี่ เตรียมอนุบาล และ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 1 ขวบ 6 เดือน ถึง 6 ปี


บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

ยินดีรับฟังความต้องการของลูกค้า และให้คำปรึกษาเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย และการดูแลบำรุงรักษาระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบุคคลากรทีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านยาวนานถึง 46 ปี บริษัทเนเจอร์คอร์ปอเรชั่น จะยังคงรักษาความพึ่งพอใจของลูกค้า และจะไม่หยุดพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ไปพร้อมกับเทคโนโลยีด้วยมาตราฐานญี่ปุ่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด


นายตัวน้อย - Second hand camera เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

กล้องและเลนส์มือสองสภาพป้ายแดง รับซื้อ รับเทิร์น รับจำนำ กล้องและเลนส์ทุกรูปแบบ


บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โม เทคโนโลยี่ จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โม เทคโนโลยี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า “เครื่องควบคุมอุณหภูมิความร้อน” (Thermostat) ที่ได้รับมาตรฐานยืนยันด้านคุณภาพระดับนานาชาติ เช่น ISO-9001, VDE, CB, UL และ JET ภายใต้ยี่ห้อ เอทีที (ATT) ซึ่งบริษัทได้ออกแบบและพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อสามารถปรับใช้ได้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้ง บริษัทยังสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์อันยาวนานให้แก่ลูกค้าที่สนใจอีกด้วย


นิวเวลล์ ออดิท แอนด์ แทกซ์ แอคเคาท์ติ้ง (ไทยแลนด์) เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

ทางเราเป็นผู้ให้บริการครบวงจร ด้านการการทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษา ด้านการวางแผนภาษี และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยทีมผู้บริหาร และทีมงานที่มีคุณความรู้ และชำนาญการด้านบัญชี และกฎหมายธุรกิจเป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์ด้านการทำบัญชีมากว่า 30 ปี และมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี ในหลายอุตสาหกรรม จากหนึ่งในสี่บริษัทตรวจสอบบัญชี รายใหญ่ที่สุดของโลก (Big 4)


Lucky Casing Co., Ltd. เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

เป็นผู้จำหน่ายไส้หมูหมักเกลือ ไส้แกะหมักเกลือ และไส้เทียมคอลาเจนโดยตรงจากโรงงาน และมีจัดตั้งสำงานอยู่ที่ไทย เพื่อสะดวกจำหน่ายแก่ลูกค้าโดยตรง สินค้าจำหน่ายของบริษัทฯ มีคุณภาพ ราคาย่อมเยาว์ และยุติธรรม สินค้า ผลิตได้ขนาดมาตรฐาน ยินดีต้อนรับ ลูกค้าทั้งเก่า และลูกค้าใหม่ทุกท่านติดต่อสอบถาม และพร้อมให้บริการ (ยินดีเปิดรับผู้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทางบริษัทฯ)


บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

ง่วนเชียง "ทุกหยด..เพิ่มรสอร่อย" กว่า 106 ปี ที่ง่วนเชียงผลิตเครื่องปรุงรสคุณภาพเยี่ยมจากรุ่นสู่รุ่น วันนี้เราก็ยังไม่หยุดพัฒนา ยังคง “ง่วน”อยู่กับการคิดค้น และพัฒนาสูตร จนได้ซีอิ๊วขาวสูตร 1 และซอสฉลากเขียว สูตรใหม่ “กลิ่นคั่วกระทะ” เจ้าแรกในประเทศไทย ที่ให้กลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อมเพื่อเพิ่มรสอร่อยให้ทุกหยดในสไตล์แบบง่วนเชียง สูตรลับ สูตรเฉพาะ ที่มีแต่ง่วนเชียงเท่านั้นที่ทำได้


บริษัท บ้านยิ้มสร้างบ้าน จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

ทีมงานรับสร้างบ้านเพื่อตอบสนอง โครงการแบบบ้านฟรีเพื่อประชาชน ตามนโยบายของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ลูกค้าทุกท่าน สะดวกแก่การสร้างบ้าน โดยประหยัดเรื่องใช้จ่ายในส่วนงานเขียนแบบ เลือกแบบฟรีได้กว่า 100 แบบ สามารถปลูกสร้างได้ทันที พร้อมวัสดุที่ได้คุณภาพในราคายุติธรรม ควบคุมงานก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกรผู้ชำนาญการ


บริษัท สำนักพิมพ์ นิช จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักวิชาการ นักการศึกษา และนักธุรกิจผู้มีเจตจำนงอันแน่วแน่ ที่จะผลักดันการผลิตหนังสือ และสื่อความรู้ด้านวิชาการ และสาระความรู้ทั่วไปที่มีคุณภาพ สู่สังคมแห่งการเรียนยุคใหม่ นักคิดนักเขียน และกองบรรณาธิการทุกคนต่างมีจุดยืนร่วมกัน มุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงานที่มีสาระ และคุณภาพที่เหมาะกับผู้อ่านทุกเพศทุกวัย


บริษัท แอล.ที.(เลี่ยงไถ่) พลาสแพค จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

LTP ให้บริการ ออกแบบชิ้นงาน และรับผลิตขึ้นรูปพลาสติก ที่มีประสบการณ์มาเกือบ 40 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524


TNPC GROUP CO.,LTD เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

เราคือทีมงานผู้ผลิตผ้าปูที่นอนรุ่นใหม่ ที่พร้อมพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่คุณภาพดีที่สุด พร้อมการบริการที่สะดวก รวดเร็ว


The Parklane Sukhunvit Bearing เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

PRIVATE LUXURY TOWNHOME EXCLUSIVE FOR 20 UNITS ONLY ความลงตัวของทาวน์โฮมที่คิดครบทั้ง Space & Style เพียง 20 ครอบครัว พร้อมคลับเฮาส์หรู


บริษัท ศรีสุรีย์คูลลิ่ง จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

บริษัท ศรีสุรีย์คูลลิ่ง จำกัด 946 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170 TEL : 099-324-9888,02-441-9144 FAX : 02-526-5560 E-MAIL : [email protected]


AVIA PROPERTY CO.,LTD. เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

บริษัท อาเวีย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 711 พระรามที่ 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120


บริษัท โพลีแมท จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพกลุ่มกาวยาแนวและฮาร์ดแวร์สำหรับงานประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม และยูพีวีซี มายาวนานกว่า 20 ปี บริษัทฯ ได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพสูง และใส่ใจในการให้บริการหลังการขาย


OYES-Team Building เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

เราได้ออกแบบกิจกรรม เพื่อเสริมทักษะบุคลากร ของแต่ละองค์กรณ์ ตามความเหมาะสม และความต้องการ รวมทั้งเความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรณ์ ด้วยประสพการณ์ของเรา


Love Journey Samui เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

Ko Samui (or Koh Samui, also often locally shortened to Samui; Thai: เกาะสมุย, pronounced [kɔ̀ʔ̚ sā.mǔj]) is an island off the east coast of Thailand. Geographically in the Chumphon Archipelago, it is part of Surat Thani Province, though as of 2012, Ko Samui was granted municipal status and thus is now locally self-governing. Ko Samui, with an area of 228.7 km2, is Thailand’s third largest island after Phuket and Ko Chang. In 2018, it was visited by 2.7 million tourists.


T59 Westgate เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

โครงการ Home Office เพียง 59 หลัง เท่านั้น ภายในอาณาเขตแห่งความมั่งคั่ง บนทำเลที่เจิดจรัสที่สุด ติดถนนรัตนาธิเบศร์ และใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ด้วยแนวคิดในการออกแบบ Home Office พร้อมลิฟท์โดยสาร และที่จอดรถ 4 คัน ให้คุณได้ครอบครองที่ดินบนพื้นที่ที่ดีที่สุด และหาไม่ได้อีกแล้ว


บริษัท เอ.บี.เอส. ฮีตแอนด์เฟอร์เนซ จำกัด เว็บไซต์ธุรกิจและระบบจัดการข้อมูล

ทางบริษัทมีหน้าร้าน สามารถเข้ามา สอบถามเกี่ยวกับ ตัวอย่างสินค้าจากทาง Technic โดยตรงได้ ทางเรา มีบริการรับส่งตัวอย่างฟรีในกรุงเทพฯ และยินดีจัดส่ง ต่างจังหวัด และ ต่างประเทศ สินค้าทางบริษัทฯ ผลิตประมาณ 7 วันทำการ


Ticket support system - ISC Co.,Ltd. ระบบบริหารจัดการ

ระบบบริหารจัดการภาระงาน การแจ้งเตือนงาน และการสร้างการบูรณาการระหว่างบริษัท ช่างเทคนิค และลูกค้า เป็นระบบที่สามารถสร้างการซัพพอร์ตแบบฮอตไลน์ เพื่อการกระจายงานอย่างอัตโนมิไปให้กับช่างเทคนิค มีการออกรายงานและการบันทึกออกเอกสารงานต่างๆ


Ticket Support System (Collaboration with Technician , Subcontractor and Customer) ระบบบริหารจัดการ

ระบบบบริหารจัดการภาระงาน และการสร้างคำสั่งงาน เพื่อการบูรณาการระหว่างช่างเทคนิค ผู้รับเหมา และลูกค้า มีการเก็บประวัติ การรายงานและระบบการจัดการเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินอยู่ในระบบด้วย


Human Resource Management System ระบบบริหารจัดการ

ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นระบบจัดการภายในองค์กรที่รวบรวมระบบการลางาน ระบบสลิปเงินเดือน ระบบการลดหย่อนภาษี ระบบค่าล่วงเวลา และระบบขอเอกสารการรับรองต่างๆของพนักงาน มีการเชื่อมต่อกับ LDAP ภายใน และสามารถจัดการทั้งระบบได้ครั้งละมากกว่า 1 บริษัท กล่าวคือ 1 ระบบสามารถแยกเป็นบริษัทภายในระบบได้โดยไม่จำกัด


NHK : Wi-Fi Ticket Creator by Passport & Card reader on Kiosk ระบบบริหารจัดการ

โปแกรมอ่าน Passport และ ID Card เพื่อสร้างรหัสผ่าน Wi-Fi สำหรับการใช้งานการประชุมของบริษัท NHK ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้รันบนเครื่อง Kiosk หน้าห้องประชุม สามารถรองรับผู้เข้าประชุมทั้งชาวต่างชาติและคนไทย


DTAM : Wi-Fi Ticket Creator on Kiosk (โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนเพื่อนำไปสร้างเป็นรหัส Wi-Fi) ระบบบริหารจัดการ

โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนเพื่อสร้างเป็นรหัสใช้งาน Wi-Fi สำหรับใช้งานบนเครื่อง Kiosk สำหรับให้ผู้คนทั่วไปที่มาติดต่อหรือเข้าประชุม โดยผู้ใช้สามารถกดที่หน้าจอโปรแกรม และแสกนบัตรประชาชนเพื่อนำไปสร้างรหัสผ่านใช้งาน Wi-Fi


Alternate Text