รับพัฒนาระบบงาน โปรแกรมบริหารจัดการต่างๆในองค์กร ในรูปแบบโปรแกรมคอมฯ เว็บ และโมบายแอพฯ
ทำความรู้จักกับบุญทิ้ง | 083-819-8103

Human Resource Management System

ผู้ใช้งาน (End user)

Information Service and Consultant Co.,Ltd และ TELENET SUPPLY CO., LTD

แพลทฟอร์ม

Web Application

ภาษาหลักโปรแกรม

HTML5 ,PHP

คำอธิบายทางเทคนิค

Responsive design ,Compatible for all device

“ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นระบบจัดการภายในองค์กรที่รวบรวมระบบการลางาน ระบบสลิปเงินเดือน ระบบการลดหย่อนภาษี ระบบค่าล่วงเวลา และระบบขอเอกสารการรับรองต่างๆของพนักงาน มีการเชื่อมต่อกับ LDAP ภายใน และสามารถจัดการทั้งระบบได้ครั้งละมากกว่า 1 บริษัท กล่าวคือ 1 ระบบสามารถแยกเป็นบริษัทภายในระบบได้โดยไม่จำกัด”

ผลงานอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน

ตัวอย่างผลงานบางส่วนอื่นๆที่เราเคยพัฒนา


Alternate Text