รับพัฒนาระบบงาน โปรแกรมบริหารจัดการต่างๆในองค์กร ในรูปแบบโปรแกรมคอมฯ เว็บ และโมบายแอพฯ
ทำความรู้จักกับบุญทิ้ง | 083-819-8103

ระบบจับเวลาและการแจ้งเตือนปริมาณออกซิเจนในถัง รพ.ค่ายจิรประวัติ

ผู้ใช้งาน (End user)

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

แพลทฟอร์ม

Web Application

ภาษาหลักโปรแกรม

HTML5 ,PHP

คำอธิบายทางเทคนิค

Responsive design ,Compatible for all device

“ระบบที่ใช้ในการแจ้งเตือนปริมาณออกซิเจนในถัง ใช้ในการคำนวณปริมาณ อัตราการใหลออกของซิเจน เมื่อถึงระดับหนึ่งจึงมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนถังออกซิเจน”

ผลงานอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน

ตัวอย่างผลงานบางส่วนอื่นๆที่เราเคยพัฒนา


Alternate Text