รับพัฒนาระบบงาน โปรแกรมบริหารจัดการต่างๆในองค์กร ในรูปแบบโปรแกรมคอมฯ เว็บ และโมบายแอพฯ
ทำความรู้จักกับบุญทิ้ง | 083-819-8103

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ผู้ใช้งาน (End user)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้วประเทศ

แพลทฟอร์ม

Web Application

ภาษาหลักโปรแกรม

PHP

คำอธิบายทางเทคนิค

Smart Document Editor

“เป็นระบบบริหารจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบริหารลูกหนี้ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระค่าจัดเก็บในแต่ละปีภาษี มีระบบออกใบแจ้งประเมินที่สามารถรับชำระเงินออนไลน์และระบบใบเสร็จ รวมถึงการออกรายงาน กค. ต่างๆ”

ผลงานอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน

ตัวอย่างผลงานบางส่วนอื่นๆที่เราเคยพัฒนา


Alternate Text