ตัวอย่างผลงานทั้งหมด / ระบบบริหารจัดการ
ระบบงานที่ใช้ในการบริหาร จัดการงานต่างๆ ภายในองค์กร ช่วยลดขั้นตอนและภาระงานของผู้ใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ

รายการผลงานที่แสดง 15 ผลงาน

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อง - Thonglor Cares Application ระบบบริหารจัดการ

ระบบบริหารงานการขายและติดตามการใช้งานแพคเกจ Thonglor Cares สำหรับสัตว์เลี้ยงของ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อง


B2S - Price Checker and Ads ระบบบริหารจัดการ

ระบบตรวจสอบราคาสินค้า และแสดงสื่อโฆษณาของ B2S ผ่านเครื่อง Price Checker (Window Tablet)


กรมธนารักษ์ - ระบบการลงทะเบียนเข้าใช้งานบริการเครือข่าย ระบบบริหารจัดการ

สำหรับการลงทะเบียนขอใช้งาน Wi-Fi , VPN , Email และอื่นๆเกี่ยวกับระบบเครือข่ายของกรมธนารักษ์


ระบบบริหารการลงเวลาทำงานและผลการผลิตสินค้าในไลน์ผลิตด้วยการตรวจจับ RFID ระบบบริหารจัดการ

ตรวจจับข้อมูลต่าง ๆ ด้วย RFID Wristband เรียกดูรายงานการเข้าปฏิบัติงานสรุปข้อมูลได้หลายมุมมอง ได้แก่ รายวัน, รายเดือน, รายปี, รายบุคคล


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบบริหารจัดการ

เป็นระบบบริหารจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบริหารลูกหนี้ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระค่าจัดเก็บในแต่ละปีภาษี มีระบบออกใบแจ้งประเมินที่สามารถรับชำระเงินออนไลน์และระบบใบเสร็จ รวมถึงการออกรายงาน กค. ต่างๆ


เทศบาลเมืองบางแม่นาง - ระบบและแอปพลิเคชัน เรียกดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดของเทศบาล ระบบบริหารจัดการ

เรียกดูภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี


SU-eBudget ระบบคำของบประมาณ กองแผน มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบบริหารจัดการ

เป็นระบบบริหารจัดการคำของบประมาณของกองแผน มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบเน้นการดีไซน์สมัยใหม่ เรียบง่าย และที่สุดคือการใช้งานที่ง่ายมาก หลีกหนีทุกกฎเกณฑ์ของระบบบริหารจัดการที่ซับซ้อนขององค์กรใหญ่ๆ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : โปรแกรมสร้างรหัส Wi-Fi โดยการอ่านบัตรประชาชน ระบบบริหารจัดการ

เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับอุปกรณือ่านบัตรประชาชนประเภทชิปการ์ด (Smart Card Reader) สามารถเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อและนำข้อมูลไปสร้างเป็นรหัสผ่าน Wi-FI เพื่อล็อกอินเข้าใข้งานอินเตอร์เน็จฟรีที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั่วประเทศ


ระบบบันทึกการใช้น้ำ รพ.ค่ายจิรประวัติ ระบบบริหารจัดการ

ระบบจดบันทึกหน่วยการใช้น้ำในโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ สามารถจดบันทึกโดยแยกจุดมิเตอร์น้ำ และมีการคำนวณยอกสะสมอัตโนมัติ มีการออกรายงานในรูปแบบต่างๆ ระบบมีตัวช่วยให้ผู้จดบันทึกสามารถใช้งานได้ง่าย


ระบบจับเวลาและการแจ้งเตือนปริมาณออกซิเจนในถัง รพ.ค่ายจิรประวัติ ระบบบริหารจัดการ

ระบบที่ใช้ในการแจ้งเตือนปริมาณออกซิเจนในถัง ใช้ในการคำนวณปริมาณ อัตราการใหลออกของซิเจน เมื่อถึงระดับหนึ่งจึงมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนถังออกซิเจน


Ticket support system - ISC Co.,Ltd. ระบบบริหารจัดการ

ระบบบริหารจัดการภาระงาน การแจ้งเตือนงาน และการสร้างการบูรณาการระหว่างบริษัท ช่างเทคนิค และลูกค้า เป็นระบบที่สามารถสร้างการซัพพอร์ตแบบฮอตไลน์ เพื่อการกระจายงานอย่างอัตโนมิไปให้กับช่างเทคนิค มีการออกรายงานและการบันทึกออกเอกสารงานต่างๆ


Ticket Support System (Collaboration with Technician , Subcontractor and Customer) ระบบบริหารจัดการ

ระบบบบริหารจัดการภาระงาน และการสร้างคำสั่งงาน เพื่อการบูรณาการระหว่างช่างเทคนิค ผู้รับเหมา และลูกค้า มีการเก็บประวัติ การรายงานและระบบการจัดการเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินอยู่ในระบบด้วย


Human Resource Management System ระบบบริหารจัดการ

ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นระบบจัดการภายในองค์กรที่รวบรวมระบบการลางาน ระบบสลิปเงินเดือน ระบบการลดหย่อนภาษี ระบบค่าล่วงเวลา และระบบขอเอกสารการรับรองต่างๆของพนักงาน มีการเชื่อมต่อกับ LDAP ภายใน และสามารถจัดการทั้งระบบได้ครั้งละมากกว่า 1 บริษัท กล่าวคือ 1 ระบบสามารถแยกเป็นบริษัทภายในระบบได้โดยไม่จำกัด


NHK : Wi-Fi Ticket Creator by Passport & Card reader on Kiosk ระบบบริหารจัดการ

โปแกรมอ่าน Passport และ ID Card เพื่อสร้างรหัสผ่าน Wi-Fi สำหรับการใช้งานการประชุมของบริษัท NHK ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้รันบนเครื่อง Kiosk หน้าห้องประชุม สามารถรองรับผู้เข้าประชุมทั้งชาวต่างชาติและคนไทย


DTAM : Wi-Fi Ticket Creator on Kiosk (โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนเพื่อนำไปสร้างเป็นรหัส Wi-Fi) ระบบบริหารจัดการ

โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนเพื่อสร้างเป็นรหัสใช้งาน Wi-Fi สำหรับใช้งานบนเครื่อง Kiosk สำหรับให้ผู้คนทั่วไปที่มาติดต่อหรือเข้าประชุม โดยผู้ใช้สามารถกดที่หน้าจอโปรแกรม และแสกนบัตรประชาชนเพื่อนำไปสร้างรหัสผ่านใช้งาน Wi-Fi


Alternate Text